Kontakt

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png
Nachádzate sa : 

tomenu

Glynwed je teraz ALIAXIS Utilities & Industry GmbH

 Adresa starej spoločnosti  

GLYNWED, s.r.o.   IČO: 314 164 71
Nitrianska 18   DIČ: 314 164 71/649
SK - 917 01 TRNAVA   IČ DPH: SK 2020390944
    Obchodný register okresného súdu Trnava
E-mail: glynwed@glynwed.sk   Oddiel: Sro;  Vložka číslo: 308 / T
     
Andresa novej spoločnosti 

ALIAXIS Utilities & Industry GmbH

  Ing. Dušan Prieložný - Marketingmanager Utilities fur die Region Slowakei
Birostrasse 13   plynovody, priemysel, čerpadlá - FRIALEN
1230 Viedeň   mobil: +421 903 708 201
    email: prielozny@aliaxis-ui.sk
     
    Bronislav Mandinec - Marketingmanager Utilities fur die Region Slowakei
    vodovody - FRIALEN, Viking Johnson
    mobil: +421 903 705 128

  email: mandinec@aliaxis-ui.sk
     
Zmluvní veľkoobchodní partneri pre distribúciu tovarov spoločnosti ALIAXIS
     
ASUAN a.s.   tel: +421 (55) 636 73 23
Magnezitárska 5   email: asuan@asuan.sk
040 13 Košice   Tovar: Viking Johnson
     
AQUAMONT spol. s.r.o.   tel: 031 / 785 2234
925 03 Horné Saliby 1087   email: hs.aquamont@aquamont.sk
    Tovar: FRIALEN, Viking Johnson
     
GANYWED s.r.o.   tel: +421 903 705 772
Priemyselná 6   email: vahalikova@ganywed.sk
917 01 Trnava   Tovar: FRIALEN, Viking Johnson, Zmluvný servis: Friamat - Friatools
 
MIVA spol. s.r.o.   tel: +421 / 53 / 44 332 19
Mlynská 1323 / 13   email: miva@miva.sk
053 11 Smižany   Tovar: FRIALEN, Viking Johnson, Zmluvný servis: Friamat - Friatools
     
PLASTIX, s.r.o.
  tel: +421 903 720 980
Hviezdoslavova 2   email: plastix@plastix.sk
927 01 Šaľa   Tovar: FRIALEN, Viking Johnson, Zmluvný servis: Friamat - Friatools
     
RONDOM Z a Z s.r.o.   tel: + 421 (0)48 / 4726 333
Cementárenská 30   email: rondom@rondom.sk
974 01 Banská Bystrica   Tovar: FRIALEN, Viking Johnson
     
WATERSYSTEMS, s.r.o.   tel: +421 02 45520050
Majerská 8669 / 46   email: moravec@watersystems.sk
821 07 Bratislava -Vrakuňa   Tovar: FRIALEN, Viking Johnson