História

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png
Nachádzate sa : 

tomenu
  • jún 1992 - založenie firmy pod názvom Friatec s.r.o. ako dcérskej spoločnosti koncernu Friatec AG Mannheim
  • rok 1998 - akvizícia firmy Friatec AG koncernom Glynwed Veľká Británia so sídlom v Birminghame
  • rok 2001 - premenovanie z Friatec, s.r.o. na Glynwed s.r.o.
  • rok 2001 - začlenenie koncernu Glynwed do mezinárodnej skupiny ETEX Group so sídlom v Bruseli
  • jún 2003 - rozčlenenie spoločnosti ETEX na ETEX a Aliaxis. Do spoločnosti Aliaxis boli zaradené všetky spoločnosti, ktorých hlavným predmetom činnosti bola výroba a distribúcia potrubných systémov z plastov, včítane distribučnej siete Glynwed, pod ktorú patrí aj naša spoločnosť Glynwed, s.r.o.
  • september 2014 - reorganizačná zmena, premenovanie na Aliaxis Utilities & Industry GmbH. Distribúcia tovarov priamo z centrálneho skladu vo Viedni zazmluvneným veľkoobchodným partnerom na Slovenskom trhu.