Armatúry

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu

Friatec - Th. Jansen armatury armatury_thjansen[1].jpg

Friatec sa špecializuje na zvláštné a ťažké armatúry, ktoré pochádzajú z tradičného programu od Th. Jansen a Rheinhütte.
Z rozsiahleho sortimentu ventilov, šúpatiek a klapiek ponúkame uztváracie systémy obzvlášť pre tieto oblasti:

  • Chémia a procesná technika
  • Zásobovanie plynom
  • Hutný priemysel
  • Elektrárne
  • Vodárne

Výnimočné vlastnosti armatúr spočívajú, pri zváranom provedení a odliatkoch v používání vysoko akostných korózii odolných a žiaruvzdorných materiálov.