Hutný priemysel

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu Hutný priemysel  arm3[1].jpg

Armatúry pre hutný priemysel a koksovne

Extrémne vysoké teploty cez 1000 °C v železiarňach a zliévarňach, ako aj v niektorých priemyslových procesoch vyžadujú riešenie návrhu podľa požiadavky zákazníka (na mieru).