Zásobovanie plynom

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu

Zásobování plynem arm2[1].jpg

RHEGA - plynové armatúry pre podzemné vedenia a zariadenia stavby

Tieto plynové armatúry sú bez olejovej náplne a preto neznečišťujú životné prostredie. Problémy s odstraňovaním škôd patria minulosti. 

Či sa jedná o potrubie uložené v zemi nebo na stanici:

Na uzatváracie armatúry pre plynové potrubia sú kladené obzvlášť vysoké požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť.