egeplast SLM 2.0 DCT

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu

Nový obrázek (10).bmpUrčenie polohy a dôkaz o nepoškodení položených rúr

Vinikajúce vlastnosti rúr egeplast SLM sa ešte rozšírili použitím integrovaného a špirálovite navynutého vodiča. Použitím rúr SLM 2.0 DCT* sa dá nielen presne identifikovať ich poloha v zemi, ale zároveň sú aj dôkazom o ich nepoškodení po pokládke. Táto skutočnosť poskytuje aj pri najnepriaznivejších pôdnych pomeroch zadávateľovi aj realizátorovi zákazky vyššiu bezpečnosť.

* Detection Checking Technologi

Nový obrázek (22).png

Rozmery dn 25 mm - 1200 mm
SDR SDR 17 - SDR 7,4
Povolenia DVGW, SVGW, ÖVGW, DIN-Gost, IGNG, DWI, VUSAPL-NITRA
Značka kvality DVGW-Registračné číslo pre plyn a pitnú vodu, DIN-Certco-označenie pre kanalizáciu
Normy EN 1555-2, EN 12201-2, EN 13244, DIN 8074, DIN 8075, ÖNORM B 5172, ÖNORM B 5192
Maretiálové skúšky HESSEL inžiniersko-technický inštitút
Spôsob dodávky náviny, bubny, paletizované tyče