ABS Superflo

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu

ABS main_abs[1].jpg

Rozmerový rozsah:
Tvarovky a rúry od d16 - d315mm
Armatúry od d 16 – d 315 (Klapky)

Tlakový rozsah: PN 10

Odolné voči:
Zásadám
Slabím kyselinám
Soliam

Spájanie:
Lepidlo s rozpúšťadlom (Tangit)

 Použitie 
 • CHladiace médiá (do –40°C)
 • Mraziarenské rozvody
 • Kältesolen
 • Stlačený vzduch
 • Klimatizačná technika
 • Pitnávoda, úprava vody
 • Priemyselná voda,  potravinársky priemysel
 • Banský priemysel
   
Neodporúča sa pre 
 • Použitie pri vysokých teplotách (>60°C)
 • Ester, Ketón
 • Alkohol
 • Aromatické rozpúšťadlá
 • Bielidlá