PVC-C Temperfip

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png

tomenu

PVC-C  main_pvcc[1].jpg

Rozmerový rozsah: 
Tvarovky od  d16mm - 110 mm, d160mm
Armatúry od d16mm - 315mm (Klapky)

Tlakový rozsah:
PN 16 – 10

Odolné voči: 
Kyselínám a zásadám do teploty max. 95°C a stredných koncentrácií

Spájanie:
Lepidlo s rozpúšťadlop (FIP)

 Použitie 
 • Horúce a agresívne médiá do 95°C
 • Korozívne a horúce prostredie 
 • Chemický priemysel všeobecne
 • Zmesi kyselín
 • Odpadové kyseliny
 • Priemysel
 • Horúca voda
   
Neodporúča sa pre 
 • Chlórovaný uhlovodík
 • Ester, Ketón
 • Aromatické rozpúšťadlá
 • Použitie pri nízkych teplotách ( <0°C)