VIKING JOHNSON

skipmenu
Obrázok
top_img.jpg
P8091687.I.jpg 
P8091682.jpg
Viking Johnson.png
Nachádzate sa : 

tomenu

Nový obrázok.bmp

VIKING JOHNSON

Systém Viking Johnson pre spájanie bezhrdlových trubiek bol prvý raz uvedený na trh v roku 1929 a dodnes je uznávaný ako spoľahlivý a kvalitný. Systém Viking Johnson je vhodný pre veľký rozsah potrubných aplikácií a nie je preto možné poskytnúť úplný zoznam potencionálneho použitia. Vo všeobecnosti je systém vhodný pre akékoľvek potrubia, ktoré sú uložené pod úrovňou alebo nad úrovňou terénu a prevádzkujú sa v rámci nasledovných typických parametrov:

Pracovný tlak

Max 100 bar, podľa rozmerov. Pri úplnom vákuu.

Teplota

Obmedzená použitým tesnením, ale v rozsahu -60°C až +200°C

Vhodné pre

vodu, plyn, olej, petrochemické výrobky, splašky, práškové látky, granulát, vzduch. Obmedzenia sú dané použitým tesnením.

Umiestnenie

Pod alebo nad úrovňou terénu (podlieha určitým obmedzeniam podľa produktu a materiálu trubky).

 

Vďaka dlhoročným projektovým a výrobným skúsenostiam je systém Viking Johnson kompletnou a efektívnou odpoveďou, vzhľadom k vynaloženým nákladom, na takmer všetky problémy inštalácie potrubia.

Porovnanie nasledovných výhod s tými, ktoré ponúkajú alternatívne systémy spájania rúr:

 • Certifikácia ISO 9001 je dôkazom našich náročných akostných noriem.
 • Výlučne tesnenia Viking Johnson, formované pre náročné špecifikácie, zaručujú perfektnú tesnenosť počas životnosti, ktorá vyhovuje všetkým relevantným normám.
 • Veľkosti sú v rozsahu od DN15 do viac ako DN5000 mm.
 • Systém Viking Johnson je navrhnutý pre nehrdlové rúry, eliminujúc rezanie závitov, zošikmovanie hrán, zváranie alebo pridávanie prírub.
 • Systém môže spájať väčšinu typov rúr, ventilov alebo meračov.
 • Podľa špecifikácie Viking Johnson nenastáva zdržanie inštalácie vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä pri inštalácii PE.
 • Na výrobky Viking Johnson sa môžete spoľahnúť. Ich spoľahlivosť sa preukázala počas viac ako 70 rokov pri všetkých podmienkach prevádzky.
 • Zariadenie pre spájanie na mieste - pri produktoch Viking Johnson všetko, čo potrebujete, je kľúč na matice a momentový kľúč.
 • Jednoduchosť našej konštrukcie Vám zaistia spojky, ktoré sa vždy montujú rýchlo, ľahko a presne. Zástupcovia spoločnosti sú k dispozícii poskytnúť technické poradenstvo Vašim montážnikom.
 • Ako mechanický systém spájania môže eliminovať potrebu špecializovaného pracoviska alebo výrobu na stavenisku.
 • Spojky Viking Johnson sú počas životnosti chránené proti korózii paletou špeciálnych náterov. Pri objednávke uveďte požadovaný náter.
 • Viking Johnson má, okrem výlučnej distribučnej siete v Spojenom kráľovstve, po celom svete viac ako 80 zástupcov a obchodníkov.